Transferrin/FOB and Hb-Hp Combo Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240273

Katalogové číslo: TBV-T3001G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Zkumavka s pufrem

10 kusů

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky

Specificita

FOB: 99.7%, Transferin: 99.4%, Hp/Hb: 99.0%

Citlivost

FOB: 97.9%, Transferin: 98.9%, Hp/Hb: 96.7%

Celková přesnost 

FOB: 99.1%, Transferin: 99.3%, Hp/Hb: 98.8%

Test na transferin/fakální okultní krev a komplex Hb-Hp (stolice) je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci hemoglobinu, transferinu a komplexu haptoglobin-hemoglobin ve vzorcích lidské stolice, který může být užitečný při diagnostice gastrointestinálního krvácení - střevní trakt.

Transferin je transportní bílkovina pro železo. Jde o komplex tvořený bílkovinou apotransferinem a dvěma atomy železa. Transferin se nachází v plazmě, kde zabezpečuje transport železa do tkání.

Haptoglobin (Hp) je plazmatický glykoprotein tvořený v játrech, který velmi pevně váže extrakorpuskulární molekulu hemoglobinu.

Hemoglobin (Hb) je tetramerní metaloprotein, který je součástí erytrocytů obratlovců a některých dalších živočichů. Zásadní funkcí tohoto proteinu je přenos krevních plynů (zejména kyslíku). Uplatňuje se jako nárazníkový systém krve.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.