NT-proBNP Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240013

Katalogové číslo: TBV-С1001G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

97,8%

Citlivost

98,5%

Celková přesnost 

97,9%

Test na NT-proBNP - je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci lidského NT-proBNP v plné krvi, séru nebo plazmě jako pomůcka při diagnostice srdečního selhání.

NT-proBNP, tvořený 76 aminokyselinami, je hormonálně neaktivní produkt štěpení molekuly proBNP. Je považován za fragment, který je neschopný vazby na receptory a pravděpodobně tedy bez biologického významu. Jedná se o peptid s vysokou validitou v kardiologické diagnostice, kde má klinicky srovnatelnou výpovědní hodnotu jako vlastní aktivní hormon BNP. Koncentrace BNP a NT-proBNP v plazmě roste u osob s dekompenzovaným srdečním selháním, plicní hypertenzí, renálním selháním.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.