Leishmania IgG/IgM Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240327

Katalogové číslo: TBV-N1011B-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

IgG: 98.0%, IgM: 98.3%

Citlivost

IgG: 92.9%, IgM: 91.2%

Celková přesnost 

IgG: 97.8%, IgM: 97.4%

Profesionální rychlý imunochromatografický diagnostický test pro kvalitativní detekci IgG a IgM protilátek proti intracelulárním parazitům Leishmania donovani v lidské plné krvi, séru nebo plazmě. Pomoc při diagnostice viscerální leishmaniózy (zvaná též kala azar či černá horečka).

Test nedokáže kvantifikovat koncentraci IgG/IgM protilátek proti L. donovani ani rychlost její změny. Tento test detekuje pouze přítomnost takových protilátek ve vzorku a neměl by být používán jako jediné diagnostické kritérium pro viscerální leishmaniózu.

K negativnímu výsledku může dojít, pokud je množství protilátek proti L. donovani pod prahem citlivosti metody nebo pokud ve vzorku nejsou žádné protilátky.

Stejně jako u všech diagnostických testů by výsledky tohoto testu měl vyhodnotit lékař až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.