H-FABP and Myoglobin/CK-MB/Cardiac Troponin I Combo Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240051

Katalogové číslo: TBV-C4001G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky

Specificita

H-FABP: 91.0%, Myoglobin: 97.2%, cTnI: 98.5%, CK-MB: 99.2%

Citlivost

H-FABP: 89.9%, Myoglobin: 98.7%, cTnI: 98.1%, CK-MB: 98.2%

Přesnost

H-FABP: 90.7%, Myoglobin: 97.5% , cTnI: 98.4%, CK-MB: 99.1%

Test pro diagnostiku infarktu myokardu (IM) prostřednictvím kvalitativní detekce H-FABP, myoglobinu, CK-MB a srdečního troponinu I v plné krvi, séru nebo plazmě.

H-FABP (heart-type Fatty Acid Binding protein) je protejn nacházející se v srdečních svalech, jehož hlavní funkce je transport volných mastných kyselin. S infarktově souvisejícím přerušením oběhu krve v krátké době se uvolňuje h-FABP, díky tomu se během 20 minut může určit h-FABP v periferní krvi. Tímto se h-FABP stává jeden z nejvíce specifických důkazů k časnému rozpoznání srdečního infarktu.

Myoglobin je globulární protein tvořený jediným řetězcem aminokyselin, který obsahuje jako prostetickou složku hem. Reverzibilně váže a přenáší kyslík ve svalových buňkách. Myoglobin z kosterního svalstva i myokardu je identický.

Kreatinkináza je enzym, katalyzující přenos fosfátu z ATP na kreatin. Má významnou úlohu při syntéza ATP. Nalézá se především v cytoplasmě a mitochondriích buněk srdečního svalu, kosterního svalu a mozku. Vyskytuje se ve třech formách: CK BB se skládá ze dvou podjednotek B (brain), CK MM se skládá ze dvou podjednotek M (muscle) a CK MB je hybridní dimer charakteristický pro myokard. CK - MB neboli kreatinkináza. CK - MB je důležitý enzym, který se podílí na energetickém metabolismu buňky. Zvýšení hladiny CK - MB (kreatinkinázy) ukazuje na poškození srdeční buňky. CK - MB a její zvýšení je typické pro infarkt myokardu, zánět srdečního svalu, či pro srdeční selhávání.

Jako kardiomarkery se využívají troponin T (TnT) a troponin I (TnI). TnT a TnI se vyskytují v kosterním svalstvu a myokardu. Kardiální izoformy (cTnT a cTnI) mají jedinečné aminokyselinové složení a jsou proto pro myokard specifické.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.