D-dimer Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240044

Katalogové číslo: TBV-B1002G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

97,2%

Citlivost

99,7%

Celková přesnost 

96,4%

Test na D-dimer - je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní stanovení lidského D-dimeru v plné krvi nebo krevní plazmě jako pomůcka při diagnostice diseminované intravaskulární koagulace (DIC), hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE).

D-dimery slouží jako markery tromboembolických stavů. Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) je získaný stav vyznačující se patologicky zvýšenou koagulační aktivitou s tvorbou trombů v periferní cirkulaci a postupným vyčerpáním koagulačních faktorů, který následně vede k zvýšení krvácivosti.

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) je vznik krevní sraženiny (trombu) v hlubokém žilním systému vedoucí k obstrukci – omezení toku krve žilou. Hluboká žilní trombóza postihuje primárně hluboký žilní systém (žíly bérce, popliteální žíla, femorální žíla až vysoká trombóza iliaky). Jedná se o nejčastější příčinu plicní embolie. Naproti tomu trombóza povrchových žil, která je většinou spojena i se zánětem − tromboflebitidou − ke vzniku plicní embolie nevede.

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice (hlavní tepna přivádějící krev do plic), nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus, může za určitých okolností vzniknout v žilním systému.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.