CK-MB Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240020

Katalogové číslo: TBV-C1002G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

99,4%

Citlivost

99,0%

Celková přesnost 

99,4%

Test na CK-MB - je rychlá chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci lidského CK-MB v plné krvi, séru nebo plazmě jako pomůcka při diagnostice infarktu myokardu (IM).

Kreatinkináza je enzym, katalyzující přenos fosfátu z ATP na kreatin. Má významnou úlohu při syntéza ATP. Nalézá se především v cytoplasmě a mitochondriích buněk srdečního svalu, kosterního svalu a mozku. Vyskytuje se ve třech formách: CK BB se skládá ze dvou podjednotek B (brain), CK MM se skládá ze dvou podjednotek M (muscle) a CK MB je hybridní dimer charakteristický pro myokard.

CK - MB neboli kreatinkináza - je důležitý enzym, který se podílí na energetickém metabolismu buňky. Zvýšení hladiny CK - MB (kreatinkinázy) ukazuje na poškození srdeční buňky. CK - MB a její zvýšení je typické pro infarkt myokardu, zánět srdečního svalu, či pro srdeční selhávání.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.