CEA Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240259

Katalogové číslo: TBV-T1005G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

99,5%

Citlivost

98,9%

Celková přesnost 

99,3%

Rychlý test ke kvalitativnímu průkazu Karcinoembryonálního Antigenu (CEA) v plné krvi, séru nebo plazmě.

Karcinoembryonální antigen (CEA) je nádorový antigen charakterizovaný jako onkofetální glykoprotein. Studie prokázaly přítomnost CEA u různých malignit, zejména u takových, které postihují ektodermální tkáně gastrointestinálního nebo plicního původu.

Trvale rostoucí hodnota CEA může být spojena s progresivním maligním onemocněním a špatnou terapeutickou odpovědí. Klesající hodnota CEA obecně svědčí o příznivé prognóze a dobré odpovědi na léčbu. Bylo prokázáno, že měření CEA má klinický význam při sledování pacientů s karcinomy tlustého střeva, prsu, plic, prostaty, slinivky břišní, vaječníků a dalšími karcinomy. Testování CEA hraje důležitou roli při sledování pacientů s rakovinou. Klinické důkazy naznačují, že hladiny CEA mohou sloužit jako prediktivní markery u rakoviny před i po léčbě.

Rovněž se používá ke sledování úspěšnosti terapie maligních onemocnění. Trvale zvýšené hodnoty cirkulujícího karcinoembryonálního antigenu prokazují okultní metastázující onemocnění.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.