AFP Rapid Test Cassette

EAN kód: 8594215240242

Katalogové číslo: TBV-T1004G-10

Počet testů v balení : 10 testů

Skladování: 2-30 °C

Výrobce: Medical Distribution Agency s.r.o.

Obsah sady

Testovací kazeta

10 kusů

Pipety

10 kusů

Roztok pufru 

1 kus

Návod k použití

1 kus

Výkonové charakteristiky 

Specificita

99,0%

Citlivost

99,4%

Celková přesnost 

99,2%

Alpha-Fetoprotein (AFP) Test je rychlotest na principu chromatografické imunoanalýzy určený pro kvalitativní detekci AFP v lidské plné krvi, séru nebo plazmě, která pomáhá při diagnostice hepatocelulárního karcinomu nebo otevřených defektů neurální trubice plodu.

Alfa-fetoprotein (AFP, α-fetoprotein) je hlavní plazmatický protein produkovaný žloutkovým váčkem a fetálními játry. Označuje se také jako "fetální albumin" kvůli podobě své struktury s albuminem. Po narození jeho hladina v séru novorozence rychle klesá.

Zvýšené hladiny AFP se vyskytují u několika maligních onemocnění, včetně hepatocelulárních onemocnění, karcinomu jater, varlat a příležitostně i jiných nádorů entodermálního původu. AFP se také používá k detekci časných nádorů u osob s vysokým rizikem rakoviny jater.

Pouze pro profesionální použití v diagnostice in vitro.